Vyhľadávanie

Dodacie podmienky

 1. Dodacie podmienky:
  • tovar je expedovaný až po zaplatení, resp. pripísaním fakturovanej sumy na účet predávajúceho, pokiaľ nie je dohodnuté inak
  • dodacia doba pre štandardné produkty uvedené v aktuálne platnom cenníku výrobkov je v závislosti od množstva objednávaného sortimentu a je spresnená pri potvrdení objednávky
  • pre neštandardnú výrobu, produkty neuvedené v aktuálne platnom cenníku, je dodacia lehota podľa vzájomnej dohody
  • v prípade zmeny objednávky štandardných produktov je potrebné kontaktovať zákaznícky servis Helena Hnátová - GAMATEX 
  • zmena v potvrdenej objednávke neštandardných produktov nie je možná, ak zákazník predmetnú objednávku stornuje, predávajúci má právo kupujúcemu udeliť zmluvnú pokutu vo výške 100% z hodnoty tovaru
  • zmeny v potvrdených objednávkach štandardných produktov zo strany kupujúceho je možné realizovať maximálne 3 dni pred  dohodnutým dodaním
  • predávajúci si na základe akejkoľvek zmeny objednávky vyhradzuje právo upraviť termín dodania
 2. Doručenie tovaru
  • dohodnutou kuriérskou službou v nasledovný pracovný deň po splnení podmienok v bode 1. Dodacie podmienky 
  • osobný odber tovaru na adrese prevádzky Helena Hnátová - GAMATEX
  • vlastnou firemnou dopravou Helena Hnátová - GAMATEX
  • cena za dopravu je kalkulovaná podľa hmotnosti a aktuálnych cien kuriérskych služieb, nákladov na balné a nákladov na prepravné pri vlastnej doprave.
  • miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho
  • za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto, resp. predanie zásielky dohodnutému prepravcovi - kuriérovi.
  • tovar je primerane zabalený a zabezpečený, kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky
  • v prípade doručenia tovarom prepravcom (kuriérom ) je tovar poistený v plnej výške a v prípade potreby prepravovaný s označením „Krehký“
  • spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list
  • za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim
  • tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru, alebo od doby prevzatia tovaru prepravcom 
  • predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom
  • za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.
  • predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.